Lääkäripalvelu Bene Finlandia Oy

Lääkäripalvelu
Bene Finlandia Oy

Levin, Rukan ja Pyhän Lääkäriasemat


First aid email: faksit@benefinlandia.fi

Bene Finlandia Oy

TIEDOTE COVID-19 -ANTIGEENITESTAUKSESTA

COVID-19 -antigeenitesti on käytännössä yhtä sensitiivinen kuin yleisesti hyväksytty PCR-testi: valmistajan mukaan antigeenitesti tunnistaa 97% niistä COVID-19 -tartunnoista mitä PCR-testikin.

PCR-testin sensitiivisyys sinänsä on huono: se tunnistaa COVID-19 -positiivisista testattavista noin 70-80%. Siksi on hyväksyttävä, että mikään nykyisin käytössä oleva testi ei varmasti poissulje akuuttia COVID-19 -infektiota.

PCR-testi on merkittävästi kalliimpi kuin antigeenitesti. PCR-testin tuloksen saamiseen kuluu päiviä, kun taas antigeenitestin tulos saadaan paikan päällä miltei välittömästi.
PCR-testin ottaminen lääkäriasemillamme edellyttäisi näytteen lähettämistä postitse keskuslaboratorioon testattavaksi. Paitsi että tämä onnistuisi vain maanantaista torstaihin - koska näytteen tulee olla analysoitavissa seuraavana päivänä -
on Suomen posti tehnyt päätöksen, että 9-alkuisista postinumeroista lähetettyjä lähetyksiä ei jaeta perille seuraavana arkipäivänä. Siksi PCR-testaus on asemillamme mahdotonta.

Edellä mainitut syyt puoltavat vahvasti antigeenitestin laajaa, matalan kynnyksen käyttöönottoa paitsi lääkäriasemillamme, myös valtakunnallisesti.

Mikrobiologisten testien suorittaminen vaatii niin sanotun valvovan laboratorion, ja toistaiseksi ei yksikään laboratorio ei ole tähän tehtävään suostunut.
Siksi yrityksemme ei voi toistaiseksi tehdä COVID-19 -testejä. Jatkamme aktiivisesti neuvotteluja valvovan laboratorion löytämiseksi.

ANNAMME SEURAAVAN PALVELULUPAUKSEN
Kun lupaprosessi on hoidettu, tulee COVID-19 -antigeenitestin hinta olemaan:
40 €, kun tehdään pelkkä testi sairaanhoitajan ottamana.
0 €, kun testi otetaan normaalin lääkärinvastaanoton yhteydessä.